เพิ่มเพื่อน

นโยบายและเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อทำการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม กับทาง BANGKOK GLAZIER

   

     

    การชำระเงินค่าติดตั้ง แบ่งเป็น 3 งวดดังนี้

     งวดที่ 1 ชำระเงิน 60% ของค่าติดตั้งทั้งหมดเมื่อตกลงการจ้างงาน

     งวดที่ 2 ชำระเงิน 30% ของค่าติดตั้งทั้งหมด เมื่อทำการติดตั้งได้ 50% 

     งวดที่ 3 ชำระเงินส่วนที่เหลือ 10% ของค่าติดตั้งทั้งหมด เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

​  โดยทางเราจะออกใบมัดจำสินค้าพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนให้กับทางลูกค้า เช่นเดียวกับทางลูกค้าก็จะมอบหลักฐานให้กับทางเรา จะมีการลงรายมือชื่อทั้งผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินในใบมัดจำสินค้า แต่ละงวด จนครบกำหนด 3 งวด ทางเราจึงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ ยกเว้นกรณีชำระเงินผ่านทางธนาคาร ซึ่งทำการตรวจความถูกต้องแล้ว จะมีการลงรายชื่อทีหลังก็ได้

1.ชำระเป็นเงินสดได้ที่ คุณสุภาวดี อรุณะวงศา

2.ชำระเงินผ่านทางธนาคาร 

สอบถามเลขที่บัญชี ได้ตลอดเวลาที่ 091-016-1903 / 091-761-1104  

   1. ธนาคาร กสิกรไทย  

  2. ธนาคาร ไทยพานิชย์ 

  3. ธนาคาร กรุงเทพ 

การรับผิดชอบต่อการทำงาน และการยินดีให้บริการหลังการติดตั้ง คือนโยบายสำคัญของ                  Bangkok Glazier